Usluge

Sve usluge koje su u ponudi na pravilaw.rs biće ispunjene na najprofesionalniji mogući način, uz maksimalno poštovanje radne etike. 

Ukoliko ste stručni za neku od usluga koje nudi pravilaw.rs, a želite da se priključite timu, kontaktirajte osnivača sajta i pridružite se!

Medijacija

Posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu - mobinga na radnom mestu. Zakažite sesiju sa specijalizovano obučenim medijatorom za radno-pravne sporove.

Usluge sekretara

Sekretar ustanove posavetovaće Vas ili rešiti pravne odnose Vaše firme, izraditi interne i eksterne pravne akte, pomoći pri HR poslovima i urediti Vaše poslovne baze podataka.

IZRADA CV-a i LinkedIN profila

Potreban Vam je savet ili izrada radne biografije, a uz to i savremen profil na najpopularnijoj poslovnoj mreži LinkedIN - rešenje je na klik od Vas.

Email menadžment

Pisanje profesionalnih mejlova poslovnim partnerima ili klijentima, uređivanje i vođenje posebne evidencije o elektronskoj pošti, briga o Gmail nalogu i G drive-u.

Usluge medijacije

Pravilaw.rs Vam je omogućilo da u skladu sa zakonom pristupite postupku posredovanja za radno-pravne spsorove u slučaju diskriminacije ili zlostavljanja na rad – mobinga. Na najsavremeniji način, omogućen je online pristup i zakazivanje Vašeg vaninstitucionalnog rešavanja radnih i drugih sporova.

Postupak medijacije pokreće se zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju – medijaciji. Sporazum o pristupanju posredovanju – medijaciji možete preuzeti ovde.

Prosečno trajanje medijacije traje 3 do 4 medijacijska sastanka a najduže 60 dana od prvog sastanka, uz mogućnost produženja na zahtev strana.

Ishod medijacije zavisi od pravne prirode sporazuma postignutog u medijaciji. Sporazum postignut u medijaciji ima snagu vansudskog poravnanja a na zahtev stranaka može imati i snagu izvršne isprave. Snagu izvršne isprave sporazum može imati ukoliko sadrži “klauzulu izvršnosti” – u prevedenom značenju, ako se overi kod javnog beležnika (notara). Ukoliko se ne ispune obaveze iz sporazuma sa snagom izvršne isprave, oštećena strana može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja kod Javnog izvršitelja.

Medijator koji sprovodi postupak je stručan za radno-pravne sporove u slučaju zlostavljanja na rad, diskriminacije odnosno mobinga.

Troškove medijacije snose obe strane podjednako, osim ako se obe strane ne dogovore drugačije. Troškovnik medijacije možete videti ovde.

Usluge sekretara ustanove
(Office administration)

Obavljanje administrativnih i kadrovskih poslova za firme, preduzeća, institucije i pojedince.

Uz zagarantovanu diskreciju i čuvanje poslovne tajne, sekretar sa iskustvom nudi Vam sledeće usluge:

 • Obavljanje upravnih i drugih pravnih poslova u ustanovi.
 • Izrada ugovora, rešenja, dopisa, uverenja, odluka itd.
 • HR – sprovođenje konkursa za prijem novih radnika.
 • Kadrovska evidencija, prijava, promena i odjava radnika.
 • Rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO portal).
 • Upravljanje bazama podataka za evidenciju zaposlenih.
 • Sprovođenje postupka javne nabavke do visine od 500.000,00 dinara.
 • Vođenje zapisnika, izrada izvoda iz zapisnika i evidencija dokumentovanih sastanaka/sednica.
 • Konsultacije vezane za radno-pravna i upravna pitanja institucije, firme, preduzeća.
 • Drugi poslovi sekretara ustanove – office administratora
 
Zakazivanje konsultacija je neophodno kako bi se ove usluge ispunile. Neophodno je utvrditi obim poslova koje treba obaviti i u skladu sa tim izneti procenu o vremenskom periodu za koji tražena usluga može biti izvršena. 
Zbog prirode posla neophodan je učestali kontakt sa klijentom za kojeg se vrše usluge sekretara ustanove – office administration. 

IZRADA CV-ja i LinkedIN profila

Profesionalan pristup izradi CV-a. 

Pored podataka koje nam dostavite, ukoliko konkurišete za određenu firmu ili poziciju, pre izrade Vašeg CV-a, radi se due diligence – detaljna analiza firme ili pozicije za koju konkurišete.

Diskrecija ZAGARANTOVANA – uz strogu poslovnost i zagarantovanu poverljivost budite sigurni u privatnost podataka. Sve prikupljene podatke za izradu CV-a ne delimo sa tećim licima. Za više detalja o našoj politici privatnosti pročitajte ovde.

Namenski CV –  Prilagođava se CV prema firmi ili poziciji na koju konkurišete. Sa ovakvom namenskom radnom biografijom povećavate svoje šanse za ostvaranje glavnog cilja – zapošljavanje na željeno radno mesto. Bitno je imati CV kako na srpskom tako i na engleskom jeziku, što Vam pravilaw.rs svakako pruža.

Pored profesionalnog i namenskog CV-a, neophodna je vidljivost na poslovnim društvenim mrežama!

Najpopularnija poslovna mreža LinkedIN je jedan od puteva da ostvarite mnogobrojne poslovne konekcije kao i da pronađete svog novog poslodavca.

Postaviti gotov nalog na srpskom ili engleskom jeziku, uz dodatne konsultacije o načinu upotrebe LinkedIN-a je nešto što klikom na “zakažite konsultacije” možete dobiti već danas!

Email menadžment

Prvi utisak je najvažniji!

Prvi kontakt sa klijentima ili poslovnim partnerima, u savremenom svetu, najčešće se dešava putem elektronske pošte. 

Profesionalno sastavljen email će ostaviti pozitivan utisak na poslovnog partnera i napraviti prvi korak poverenja. Nemojte dozvoliti da vaša ponudakonkurspitanje ili dopis ne bude ni otvoren od primaoca Vaše elektronske pošte. 

Pisanje mejlova uz posebno prilagođen profesionalni vokabular, uz adekvatno naznačene ključne reči u paragrafima i uz prethodno istraživanje (due diligence) primaoca Vaše pošte – to se naziva profesionalizam

Uredna evidencija pristiglih mejlova, cyber bezbednost i bezbednost inače Vaše elektronske pošte je od velikog značaja za uspešno poslovanje. Konsultacije i pomoć pri obezbeđivanju kvalitetnog email management-a je nešto što samo iskustvo može da ponudi. 

Google drive je danas jedan od najpopularnijih vidova oblačića (cloud-a) na kojima moderne firme i institucije posluju. Dobro uređeni i prilagođeni G-drive je prvi mali, ali značajan korak ka boljoj profesionalnoj budućnosti.

DISKRECIJA ZAGARANTOVANA !

KONTAKTIRAJTE I POSTANITE DEO PRAVILAW TIMA

 •