Skip to content
Home » Partneri

Partneri

Saradnja

Što više odate priznanja drugima, više će vam se priznanja vratiti.
Što više pomažete drugima, više će želeti da i oni pomognu vama.

Partneri udruženja pravilaw

Advokatska kancelarija Vukić je riznica  najadekvatnijih pravnih usluga u Nišu. Za sada mali, ali odabran tim se ponosi svojim radom, predanošću i posvećenošću svojim klijentima. Modernim pristupom, ova kancelarija teži da osavremeni advokatsku struku u Nišu.

LawIT platforma je zamišljena kao mesto gde se sudaraju IT svet i svet prava. Sa pravne strane gledišta govorimo o modernim temama kojima se često pravnici ne bave, koje se ne izučavaju na najvišem nivou, a jednom društvu koje razvija uslove modernog poslovanja može biti korisno. 

Portal Biznis i Pravo je sastavni deo Kec grupe, koja se bavi edukacijama i marketingom. Prepoznavši veliki nedostatak na tržištu na polju nezavisnog i objektivnog informisanja javnosti o biznisu i pravu, odlučeno je da se pokrene ovaj koristan i inovativan Portal!

Donatori

NKD okuplja organizacije koje usmeravaju svoje strategije i aktivnosti ka moći građana kroz građanske inicijative, peticije, referendume,  izbore, zborove gradjana. NKD zagovara demokratizaciju društva i stvaranje boljih uslova za život svih građana Srbije.

#EUzaTEBE – predstavlja krovnu kampanju Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info mreže u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kojom se promovišu rezultati razvojne pomoći EU Srbiji u okviru procesa evropskih integracija i pristupanja Srbije u EU.

USAID vodi međunarodne razvojne projekte i ulaže velike humanitarne napore za spasavanje života ljudi, smanjenje siromaštva, jačanje demokratskog društva i osposobljavanja ljudi da napreduju tako da se nakon pružene pomoći osamostale.

Fondacija Jelena Šantić osnažuje građane, pokretače zajednica, da korišćenjem angažovanih kulturnih inicijativa osvetle probleme, uključe građane i odgovore na potrebe zajednice, stvarajući tolerantno i solidarno društvo. 

Grupa 484 je strukturisana organizacija sa sistemskim pristupom problematici migracija, u direktom kontaktu sa migrantima i izbeglicama u našoj zemlji i sa razvijenim obrazovnim programom koji migracijske teme stavlja u širi društveni kontekst.

Prijatelji

Prijatelji sajta su svi oni koji nesebično podstiču, podržavaju ili na drugi način pomažu u radu pravilaw.rs stranice – imaju iste ili slične vrednosti. To su oni na koje se Pravilaw ugleda i teži da bude približno dobar kao oni!

Prijatelja nikada dosta, a oni istaknuti na ovom sajtu su zaista posebni u svemu što rade!

pošalji poruku prijateljstva ili zatraži partnersku saradnju