Skip to content

informacija na dlanu

PraviLaw projekti - Informacija na dlanu

Projekat udruženja pravilaw

Informacija
na dlanu

 Servis građana- slobodno pitaj organ javne vlasti!

Mehanizam podrške građanima

servis građana
"informacija
na dlanu"

Mehanizam podrške građanima, odnosno servis građana "Informacija na dlanu" predstavlja jedinstvenu priliku da se građani Juga Srbije obrate organima javne vlasti i dođu do informacija od javnog značaja koje se tiču njihovih lokalnih zajednica. 

 

Umesto građana, POTPUNO BESPLATNO, izrađujemo predloge zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i šaljemo ih organima javne vlasti kojima građani žele da se obrate.

Mi pitamo umesto tebe!

Imaš priliku da ostaneš anoniman, a da u isto vreme dobiješ odgovor od javnog preduzeća (organa javne vlasti) na konkretno pitanje.

Sastavljamo konkretizovan predlog zahteva

Hteo bi da pitaš organe koji vrše javnu funkciju, ali ne znaš kako, niti gde, niti koga? Mi to radimo umesto tebe - tvoje je samo da nam izneseš pitanje.

Zagarantovana anonimnost

Po dobijenom odgovoru od nadležnih organa, dostavljamo ti isti uz zadržavanje tvoje potpune anonimnost!

Šta ako ne odgovore?

Za slučaj da ti ne odgovore, mi smo tu da se obratimo nadležnim institucijama, kako bismo obezbedili da dođeš do svog odgovora!

Koji su kriterijumi da nam se obratiš?

SVE JE POTPUNO BESPLATNO
TVOJE JE SAMO DA PITAŠ!

Potra­ži i do­bi­j re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je od jav­nog zna­ča­ja i tako ostvari uvid u rad i po­stu­pa­nje onih nosioca javne vlasti kojima su građani Srbije na slobodnim i demokratskim izborima poklonili poverenje da u njihovo ime i za njihov račun vrše funkciju vlasti. 

Pitaj one kojima daješ platu kako uređuju tvoju lokalnu zajednicu!

Nagrada najboljoj inicijativi

PraviLaw povelja „Dimitrije Davidović“ za podsticaj vladavine prava, biće dodeljena inicijativi koja je najviše doprinela javnom interesu tokom korišćenja mehanizma podrške „Informacija na dlanu“

Informacije od javnog značaja

Informacije od javnog značaja predstavljaju sve informacije koje su sadržane u dokumentima koja poseduju organi javne vlasti u Srbiji, koje su nastale u okviru njihovog delokruga rada ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna!

ORGAN JAVNE VLASTI

Organ javne vlasti predstavlja svaki državni organ, organ lokalne samouprave, organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i svako pravno lice koje osniva ili finansira u celini, ili u pretežnom delu državni organ.
Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

SLOBODAN PRISTUP

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja predstavlja pravo svakog građanina da od bilo kog organa javne vlasti, tra­ži i do­bi­je re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je od jav­nog zna­ča­ja kako bi se omogućio uvid u rad i po­stu­pa­nje onih nosioca javne vlasti kojima su građani na slobodnim i demokratskim izborima poklonili poverenje da u njihovo ime i za njihov račun vrše funkciju vlasti.

RIZNICA ZNANJA - "INFORMACIJA NA DLANU"

Saznaj i/ili uradi sam

Radi sopstvene edukacije, imaš priliku da pratiš edukativni centar projekta “Informacija na dlanu. U okviru projekta, u narednih 6 meseci, kroz BLOG formu, imaš priliku da naučiš i uradiš sam, i to tako da ćeš na kraju ovog šestomesečnog ciklusa biti sposoban da samostalno sastaviš zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja bilo kom organu javne vlasti i to bez naše besplatne pomoći. Sve ovo ćeš moći da saznaš potpuno besplatno – tvoje je samo da čitaš BLOG objave koje će biti objavljivane baš OVDE! Uskoro će biti objavljen prvi blog tekst vezan za slobodan pristup informacijama od javnog značaja!

“Jedini čovek koji je istinski slobodan jeste čovek koji poseduje znanje”

AKTUELNA STATISTIKA

BROJČANI prikaz dosadašnjeg učinka

0
Poslatih zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - organima javne vlasti
0
Ukupno dobijenih odgovora od organa javne vlasti
0
Poslatih tužbi Upravnom sudu
0
Poslatih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka​
0
Poslatih žalbi Ustavnom sudu​
0
Obraćanja međunarodnom sudu u Strazburu​

mapa učinka - vizualni prikaz delovanja

Prikaz (po upravnim okruzima) iz kojih sve lokalnih zajednica smo dobili inicijative za pokretanje lokalnih pitanja

Mapa Srbije - delovanje po upravnim okruzima - Informacija na dlanu - PraviLaw

Dokumenti nastali u okviru projekta

Projekat “Informacija na dlanu” izrodio je dva veoma bitna dokumenta koja se tiču slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Prvi dokument jeste Bilten u okviru kog je moguće videti sve ono što je rađeno i postignuto u okviru projekta, dok je Almanah dokument koji je obimna riznica svih važećih propisa koji se tiču slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

 

Klikom na sliku dolazite otvoriće se original dokument u .pdf formatu. Dokumente je slobodno deliti i koristiti bez obaveze da se pita udruženje PraviLaw za prava korišćenja. PraviLaw darugje građanima kompletno prikupljeno znanje u okviru projekta. Uživajte!

Pravilaw-ci u akciji

PraviLaw-ci u akciji - Informacija na dlanu podela merketinškog materijala

ISTRAŽI NAŠ TIM

PROJEKTNI TIM

Advokatska kancelarija Vukić

Dragan Vukić

Koordinator mehanizma

Tadija Mitić - osnivač

Tadija Mitić

Koordinator projekta "Informacija na dlanu"

Nikola Mitrovski - član projektnog tima "Informacija na dlanu" PraviLaw projekta

Nikola Mitrovski

Stručni savetnik

ISTRAŽI ko nas podržava

Donatori projekta

#EU za tebe

Ovaj projekat finansira Evropska unija u okviru projekta #EUzeTEBE.
#EUzaTEBE – naziv je krovne kampanje Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info mreže u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kojom se promovišu rezultati razvojne pomoći EU Srbiji u okviru procesa evropskih integracija.

Mediji koji pišu o projektu "informacija na dlanu"

Važna gostovanja

N1 televizija je pokazala interesovanje i uputila poziv za gostovanje u emisiji “Dan uživo” osnivaču PraviLaw udruženja.
 
Želja nam je da dođemo do što većeg broja građana, a naročito onih koji žive na Jugu Srbije, jer naši građani zaslužuju da budu obavešteni o besplatnom mehanizmu i servisu građana kojem mogu da se obrate kako bi došli do informacija koje im pripadaju.

Nadamo se da će i druge veće medijske kuće sa velikom publiko imati sluha za projekat “Informacija na dlanu” i da ćemo imati prilike da obavestimo građani i putem drugih medijskih kuća.

Pozivamo sve medije u Srbiji da nam se obrate u bilo kom trenutku i mi ćemo im rade volje pomoći da obaveste građane o servisu koji im nudimo!

Ovim putem se javno zahvaljujemo televiziji N1 Srbija što nam je ukazala podršku u vidu promocije i što su obavestili svoje gledaoce o našem bespaltnom servisu građana!

Podrška poznatih lica

Boris Malagurski

Poznati srpsko-kanadski filmski producent, najpopularniji po svojim filmovima "Težina lanaca", podržao je PraviLaw projekat "Informacija na dlanu". Tvorac serije filmova "Težina lanaca" razumeo je koliko je ovaj projekat zapravo koristan za građane, te je dao svoj doprinos kroz promociju na društvenim mrežama.

IZNESITE NAM Pitanje koje obuhvata problem od šireg društvenog značaja za lokalnu zajednicu u kojoj živite!

  • Kroz kontakt formu pošalji nam pitanje koje obuhvata problem sa kojim se suočava veći broj ljudi iz zajednice u kojoj živiš
  • Naglasi da li želiš da ti mi izradimo predlog zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koji ćeš samostalno poslati.
  • Naglasi da li želiš da ti mi izradimo predlog zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koji ćemo mi poslati, tako da ti zadržiš svoju potpunu anonimnost ispred organa javne vlasti.