informacija na dlanu

PraviLaw projekti - Informacija na dlanu

Projekat udruženja pravilaw

Informacija
na dlanu

 Servis građana- slobodno pitaj organ javne vlasti!

Mehanizam podrške građanima

servis građana
"informacija
na dlanu"

Mehanizam podrške građanima, odnosno servis građana "Informacija na dlanu" predstavlja jedinstvenu priliku da se građani Juga Srbije obrate organima javne vlasti i dođu do informacija od javnog značaja koje se tiču njihovih lokalnih zajednica. 

Umesto građana, POTPUNO BESPLATNO, izrađujemo predloge zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i šaljemo ih organima javne vlasti kojima građani žele da se obrate.

Mi pitamo umesto tebe!

Imaš priliku da ostaneš anoniman, a da u isto vreme dobiješ odgovor od javnog preduzeća (organa javne vlasti) na konkretno pitanje.

Sastavljamo konkretizovan predlog zahteva

Hteo bi da pitaš organe koji vrše javnu funkciju, ali ne znaš kako, niti gde, niti koga? Mi to radimo umesto tebe - tvoje je samo da nam izneseš pitanje.

Zagarantovana anonimnost

Po dobijenom odgovoru od nadležnih organa, dostavljamo ti isti uz zadržavanje tvoje potpune anonimnost!

Šta ako ne odgovore?

Za slučaj da ti ne odgovore, mi smo tu da se obratimo nadležnim institucijama, kako bismo obezbedili da dođeš do svog odgovora!

Koji su kriterijumi da nam se obratiš?

SVE JE POTPUNO BESPLATNO
TVOJE JE SAMO DA PITAŠ!

Potra­ži i do­bi­j re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je od jav­nog zna­ča­ja i tako ostvari uvid u rad i po­stu­pa­nje onih nosioca javne vlasti kojima su građani Srbije na slobodnim i demokratskim izborima poklonili poverenje da u njihovo ime i za njihov račun vrše funkciju vlasti. 

Pitaj one kojima daješ platu kako uređuju tvoju lokalnu zajednicu!

Nagrada najboljoj inicijativi

PraviLaw povelja „Dimitrije Davidović“ za podsticaj vladavine prava, biće dodeljena inicijativi koja je najviše doprinela javnom interesu tokom korišćenja mehanizma podrške „Informacija na dlanu“

Informacije od javnog značaja

Informacije od javnog značaja predstavljaju sve informacije koje su sadržane u dokumentima koja poseduju organi javne vlasti u Srbiji, koje su nastale u okviru njihovog delokruga rada ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna!

ORGAN JAVNE VLASTI

Organ javne vlasti predstavlja svaki državni organ, organ lokalne samouprave, organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i svako pravno lice koje osniva ili finansira u celini, ili u pretežnom delu državni organ.
Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

SLOBODAN PRISTUP

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja predstavlja pravo svakog građanina da od bilo kog organa javne vlasti, tra­ži i do­bi­je re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je od jav­nog zna­ča­ja kako bi se omogućio uvid u rad i po­stu­pa­nje onih nosioca javne vlasti kojima su građani na slobodnim i demokratskim izborima poklonili poverenje da u njihovo ime i za njihov račun vrše funkciju vlasti.

RIZNICA ZNANJA - "INFORMACIJA NA DLANU"

Saznaj i/ili uradi sam

Radi sopstvene edukacije, imaš priliku da pratiš edukativni centar projekta “Informacija na dlanu. U okviru projekta, u narednih 6 meseci, kroz BLOG formu, imaš priliku da naučiš i uradiš sam, i to tako da ćeš na kraju ovog šestomesečnog ciklusa biti sposoban da samostalno sastaviš zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja bilo kom organu javne vlasti i to bez naše besplatne pomoći. Sve ovo ćeš moći da saznaš potpuno besplatno – tvoje je samo da čitaš BLOG objave koje će biti objavljivane baš OVDE! Uskoro će biti objavljen prvi blog tekst vezan za slobodan pristup informacijama od javnog značaja!

“Jedini čovek koji je istinski slobodan jeste čovek koji poseduje znanje”

AKTUELNA STATISTIKA

BROJČANI prikaz dosadašnjeg učinka

0
Poslatih zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - organima javne vlasti
0
Obraćanja Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
0
Ukupno dobijenih odgovora od organa javne vlasti
0
Poslatih tužbi Upravnom sudu
0
Poslatih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka​
0
Poslatih žalbi Ustavnom sudu​
0
Obraćanja međunarodnom sudu u Strazburu​

ISTRAŽI NAŠ TIM

PROJEKTNI TIM

Advokatska kancelarija Vukić

Dragan Vukić

Koordinator mehanizma

Tadija Mitić - osnivač

Tadija Mitić

Koordinator projekta

Nikola Mitrovski - član projektnog tima "Informacija na dlanu" PraviLaw projekta

Nikola Mitrovski

Stručni saradnik

ISTRAŽI ko nas podržava

Prijatelji projekta

#EU za tebe

Ovaj projekat finansira Evropska unija u okviru projekta #EUzeTEBE.
#EUzaTEBE – naziv je krovne kampanje Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info mreže u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kojom se promovišu rezultati razvojne pomoći EU Srbiji u okviru procesa evropskih integracija.

IZNESITE NAM Pitanje koje obuhvata problem od šireg društvenog značaja za lokalnu zajednicu u kojoj živite!

  • Kroz kontakt formu pošalji nam pitanje koje obuhvata problem sa kojim se suočava veći broj ljudi iz zajednice u kojoj živiš
  • Naglasi da li želiš da ti mi izradimo predlog zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koji ćeš samostalno poslati.
  • Naglasi da li želiš da ti mi izradimo predlog zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koji ćemo mi poslati, tako da ti zadržiš svoju potpunu anonimnost ispred organa javne vlasti.