Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

U okviru PraviLaw projekta “Informacija na dlanu” – blog forma edukativnog karaktera u svrhe obrazovanja građana da samostalno bez asistencije pravnika/advokata pošalju zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kao i da se, u slučaju nedobijanja informacije od javnog značaja, obrate Povereniku.