Skip to content

Kako da rešiš svaki pravni problem – u 5 koraka, Može apsolutno svako!

Tehnike pravne pismenosti - rešenje za pravni problem

Nedavno je objavljen Bukvar pravne pismenosti. Tekstovi iz Bukvara su već objavljivani na našem blogu, ali ovaj će sada otkriti metodologiju i zagolicati maštu – a daljim istraživanjem ćeš moći da naučiš kako da rešiš svaki pravni problem!

Sada već zalazimo dublje u temu pravne pismenosti i krećemo sa konkretnim primerima kako uz pomoć nje doći do najviše benefita. Vreme je da predstavimo potpuno primenljivo i opipljivo znanje, koje će nam život učiniti slobodnijim, a samopuzdanje i osećaj sigurnosti podići na viši nivo.

Do ovog dela, čitalac može zaključiti da je, recimo, sudski spor minsko polje preko koga treba prelaziti samo pod vođstvom advokata. To naravno nije daleko od istine, jer nam je za većinu sudskih sporova zaista potreban advokat koji će nas voditi do ostvarenja proceduralne pravde u pravosudnom delu pravnog života.

Međutim, šta je sa ostalim situacijama pravne, administrativne ili proceduralne prirode, koje nisu pred pravosudnim organima, da li nam je i tu potreban advokat?

Jeste, ali i nije.

Pravna struka podržala bi gledište da nam je neophodan, jer se vodi sopstvenim interesima. Danas su, međutim, troškovi pravnih usluga svih vrsta, ne samo zastupanja u parnicama, previsoki za sve osim za veće kompanije i one sa „dubokim džepovima“. Ishod toga je da mnogi pojedinci i manje organizacije moraju ili da vode pravne bitke van sudova bez advokata, ili da odustanu od pravnih zahteva / ostvarenja – što je pogrešno i nedopustivo.

Iz tog razloga, pravna samopomoć za pravne, administrativne i proceduralne probleme preko nam je potrebna. Pravna samopomoć je sposobnost da se sami izborimo sa ovom vrstom problema, i to uspešno! Cena pravde, u svakom smislu, trenutno je previsoka, a sve nam ukazuje na to da se kurs cena pravnih usluga, koji je u konstantnom porastu, neće menjati u skorijoj budućnosti.

Jedno od rešenja za decentralizaciju monopola pravnih profitera nad proizvodnjom pravde, van pravosudnih organa, može biti širenje pravne pismenosti u društvu. Inflacija pravnih problema biće sve viša, stoga se i ti konstantno moraš pravno opismenjavati. Jedan od alata za to jeste upravo Bukvar pravne pismenosti, ali i mnogi drugi alati koje tržište nudi!

Pravna pismenost pruža tehnike za suočavanje sa izazovima pravne, administrativne ili proceduralne prirode bez inicijalnog savetovanja i uplitanja advokata, medijatora ili stručnjaka iz oblasti prava. Pravna pismenost uči nas kada je pravo vreme obratiti se određenom stručnjaku i kako, na najefikasniji način, iskoristiti tog stručnjaka. Jednostavno je otići advokatu, medijatoru ili kakvom drugom pravnom stručnjaku i izneti pravni problem. Međutim, način na koji saopštavaš, razumeš ili interpretiraš problem od presudne je važnosti koliko će te pravnik efikasno zastupati, savetovati ili ti pomoći. Treba opisati taj problem tako da ne ostanu nejasnoće između tebe i odabranog pravnika, treba izneti šta vidiš kao potencijalno rešenje i kako doći do njega.

Tehnike uvrštene u ovaj Bukvar su identifikacija, istraživanje, medijsko-pravna pismenost, egzekucija i komunikacija.

1. Identifikacija

Identifikacija – ovde pravimo mali osvrt na uvod knjige, te se vraćamo na raščlanjivanje svakog pravnog pitanja na četiri ključne komponente: Šta?, Zašto?, Kako?, Akcija! Reč je o identifikaciji pravnog problema, odnosno šta treba rešiti. Veoma je bitno i identifikovati krajnji ishod ili cilj kom težimo u svojoj pravnoj pustolovini.

Pravna pismenost
Ilustraciju izradila: Jelena Ilić

2. Istraživanje

Lako se instrumenti i alati koje ćeš koristiti mogu razlikovati, cilj pravnog istraživanja je jednostavan: želiš da pronađeš relevantne informacije i resurse (tj. zakone i pravne akte), koji se primenjuju i odnose na činjenice tvog pravnog slučaja, i to tako da uz rezultate do kojih dođeš možeš doneti najispravniju pravnu odluku. Imajući ovo na umu, proces pravnog istraživanja može se podeliti na tri osnovna elementa: dublje razumevanje ključnih detalja i pitanja tvog pravnog problema, pronalaženje zakona i informacija koji podržavaju tvoj pravni argument, i provera da li je ono što si pronašao još uvek relevantno (na snazi).

3. Medijsko-pravna pismenost

Istraživanje u svetu prava za nepravnike može da bude vrlo konfuzno u početku. S tim u vezi, ova tehnika ne samo da se nadovezuje na prethodnu već mora da teče paralelno s njom. Principi medijsko-pravne pismenosti moraju da se koriste istovremeno kada i principi istraživanja prava. Zbog različitih izvora informacija, autora i mnogo dezinformacija, medijsko-pravna pismenost uči nas kako da razlučimo koja je informacija pouzdana, a koja nije vredna našeg vremena.

Pravna pismenost - egzekucija - rešavanje pravni problem
Ilustracija: Jelena Ilić

4. Egzekucija

Ova tehnika poziva nas na akciju. Sve ono što smo sproveli i saznali kroz prve tri tehnike nema smisla ako uloženo vreme i trud ne pretočimo u delo. Ova tehnika uči nas ključnom segmentu pravne pismenosti: kada je pravo vreme obratiti se pravim ljudima. Bilo da je reč o pravnoj samopomoći ili o odlasku školovanom pravniku, celokupno identifikovanje i istraživanje je besmisleno ako na kraju ne preduzmemo određene korake – akciju!

Ilustracija: Jelena Ilić

5. Pravna komunikacija

Predstavlja komuniciranje na verodostojan i efikasan način, usmeno i pisano o pravnim, administrativnim i proceduralnim tvrdnjama i pitanjima za koja je potrebno pronaći rešenje. Pravni argumenti imaju jedinstvenu formu u okviru pravne komunikacije, koja se mora savladati, ali isto tako postoji i forma kojom se odgovara na iznesene argumente druge strane. Dakle, pravni rečnik i način komunikacije se uči, kao kada učiš neki strani jezik, iako je u ovom slučaju sve na tvom maternjem jeziku ili jeziku svakodnevne komunikacije.

Dijagram je prilagođen potrebama čitalaca iz Srbije i jedinstvenoj metodologiji koja se može naći u Bukvaru pravne pismenosti, ali je zapravo napravljen u okviru studije „Merenje pravne sposobnosti kod mladih“ („Measuring Young People’s Legal Capability“), koju je sprovela Mreža javnog učenja prava iz Velike Britanije, na čelu sa dr Teom Gavrijalajdsom (dr Theo Gavrielides).

Osvrnimo se, kratko, na ovaj dijagram. Koncipiran je kao kula, gde se od temelja kreće sa prvom tehnikom pravne pismenosti (obeležena brojem 1 sa leve strane) i podiže se ka vrhu koji predstavlja konačni ishod, odnosno ciljano rešenje.

Ako izvučemo samo jedan sprat, odnosno ako jedna tehnika izostane, do konačnog rešenja se ne može doći jer se kula, logično, ruši. Dijagram je od velike važnosti da ukaže na sve stavove, znanja i veštine koje bi trebalo da budu u balansu kako bi se došlo do konačnog rešenja. Naravno, pored onih koje se mogu videti na dijagramu, tu su i mnogi drugi stavovi, znanja i veštine, ali da bi se shvatila poenta, tu nam je dijagram.

Samo u harmoniji svih tehnika naš stepen pravne pismenosti raste i unapređuje se. Ako razviješ i savladaš samo jednu tehniku, a druge zanemariš, to će ti biti veći kamen spoticanja nego napredak. Disbalans u tehnikama ne vodi ka rešenju.

Primera radi, ako se baviš tehnikom istraživanja, a medijsko-pravna pismenost ti je niska, može se desiti da istražuješ dezinformacije koje te vuku sve dalje od rešenja i cilja kojem težiš. Zato je vrlo važno ponavljati da je harmonija i prisustvo svih tehnika pravne pismenosti od vitalne važnosti za rešavanje konkretnog pravnog, administrativnog ili proceduralnog pitanja. Dakle, sve tehnike se primenjuju u isto vreme!

Vi Jedna od tehnika o kojoj smo konkretnije pisali – ovako slično se nalazi u samom Bukvaru:


Ako te zanima kako da konkretnije primenjujete tehnike, one se potpuno detaljno nalaze u Bukvaru pravne pismenosti koji se može naručiti OVDE.

Izvor: Bukvar pravne pismenosti

Autor: Tadija Mitić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *