Skip to content
Home » Blog » Šta je ono cc (creative commons) koje često vidimo na sajtovima poput youtube?

Šta je ono cc (creative commons) koje često vidimo na sajtovima poput youtube?

Ne, to nije closed captions/subtitles na YouTube-u i drugim plejerima, hajde da počnemo polako…

Jedna zanimljiva tema koju nam pokreće Pravni blog sa kojim smo već ranije radili na nekim od naših tekstova, poput zaštite ličnih podataka u BIH. S radošću sarađujemo sa prijateljima iz BiH, pa bismo se ovom prilikom zahvalili Pravnom blogu što ime volje i želje da deli znanje s nama!

Digitalno poslovanje je dostupno svima, naročito sada kada imamo i pametne telefone i pametne satove, kao i mnoge druge uređaje sa kojih možemo raditi bukvalno sve što se nekada moglo samo sa računara. Što je super, zar ne? – Verujemo da jeste!

Međutim, U kreiranju sadržaja, ljudi često namerno, svesno zloupotrebljavaju autorska prava drugih autora, a nekada to čine iz nemara ili neznanja. U svakom slučaju, zloupotreba autorskih prava podleže sankcijama, pogotovo kada je u pitanju platforma poput YouTube. Tu je ključno ono sitno CC što vidimo najčešće u nekom uglu videa, ili profila na kom gledamo/čitamo nešto.

Creative Commons je, dakle, autorskopravna licenca, koja ima nekoliko svojih pod licenci, a ujedno i nudi neke alatke koje unose ravnotežu unutar tradicionalnog okvira autorskog prava gde su “sva prava zadržana” od strane autora (drugim rečima, ne sme ih niko koristiti ko nije dobio odobrenje autora ili na neki drugi legalan način). No da ne širimo previše priči ovde na početku, počnimo od CC alata:

Creative Commons alati/podlicence

Alati koje nudi Creative Commons licenca svakome, uključujući pojedinačnog autora, pa sve do velikih kompanija i institucija, nude jednostavan način korištenja vlastitog autorskog dela.

Ti alati omogućavaju proizvodnju digitalnog sadržaja, autorskog dela koje se slobodno može umnožavati, distribuirati, remiksirati i prerađivati, a sve to unutar granica autorskog i srodnih prava. Samim tim, ovi alati nude neke vrste podlicenca koje se mogu koristiti, a čijim korišćenjem, autori mogu da kontrolišu ko i pod kojim uslovima može da koristi njihovo delo.

Creative Commons “BY” licenca

Ovo je podvrsta CC licence. Kako? Šta? Evo ovako:

Licence Creative Commons uobičajeni su način na koji autori sadržaja mogu drugim korisnicima dati dopuštenje za upotrebu svojih djela. YouTube autorima omogućuje da svoje videozapise označavaju licencom Creative Commons CC BY.

Da pojasnimo kroz plastičan primer: Ako ste svoj videozapis označili licencom CC BY, zadržavate svoja autorska prava. Drugi autori mogu upotrebljavati vaše delo u skladu s uslovima licence.

GNU Opšta javna licenca

“Deli (share) pod istim uslovima” je pojam nadahnut GNU Opštom javnom licencomGNU General Public License (skraćenice su GNU GPL i samo GPL) je verojatno najpoznatija i najšire korišćena licenca za slobodan softver, koju je originalno kreirao Richard Stallman za projekt GNU, a o kojoj se danas brine Free software foundation (FSF).

GPL je napisan tako da sačuva slobode korisnika softvera: pravo na korišćenje u bilo koju svrhu, pravo na izradu kopija i pravo na proučavanje, mijenjanje i redistribuciju modificiranog programa. Dakle ovim se može SVEEEE! (ok, ne baš sve, ali poenta je da daje veliku slobodu).

Zajedničke karakteristike Creative Commons licenci

Sve Creative Commons licence imaju brojne zajedničke karakteristike. Svaka od podlicenci/alata, o kojima smo govorili, a kojima dodatno možete čitati na Pravnom blogu u njihovim budućim člancima, pomaže autorima da zadrže svoja autorska i srodna prava, a drugima dopuste da umnožavaju, distribuiraju i na neke načine koriste njihova dela, barem u nekomercijalne svrhe.

Svaka Creative Commons licenca, takođe, osigurava davateljima licence da će ih priznati i označiti kao autora dela. Svaka Creative Commons licenca koja je punovažna je u čitavom svietu i – budući da su licence utemeljene na autorskom pravu – vredi dokle god traje autorsko i srodna prava u delu.

Šta to sada znači? Znači da je zajedničko da autori, ma koju podlicencu davali drugima, zadržavaju određeni stepen kontrole nad time kako i na koji način će se koristiti njihovo delo, distribuirati, monetizovati, itd.

Davatelj Creative Commons licence treba odgovoriti na ključno i jednostavno pitanje prilikom odabira licence koju želi da da drugom licu:

Želi li dopustiti korištenje autorskog dela u komercijalne svrhe ili ne? Nadovezujući se na to, želi li dopustiti prerade/dorade svog autorskog dela ili ne?

Ako davatelj licence odluči da dopušta prerade, može se takođe odučiti da od svakoga ko koristi njegovo autorsko delo, novonastalo delo učini dostupnim pod istim licencnim uslovima. Ta ideja se zove “Deli (share) pod istim uslovima” i predstavlja jedan od mehanizama koji (u slučaju da je odabran) pomaže da količina digitalnih zajedničkih dobara tokom vremena raste.

Umanjuje li Creative Commons licenca slobode korištenja koje zakon predviđa

Zavisi od Zakona u datom trenutku i pravnom sistemu, pre svega, ali inače…

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Creative Commons licenca ne umanjuje slobode korištenja koje zakon predviđa za korisnike dela zaštičenih autorskim i srodnim pravima – slobode kao što su:

  • sadržajna ograničenja autorskog prava,
  • iscrpljenja prava,
  • i druga ograničenja isključivih prava.

Creative Commons licence iziskuju od primaoca da traži dopuštenje za sve ostala korištenja dela koje su prema zakonu isključivo pravo autora, a koje licenca izričito NE dopušta. Primaoci licence moraju priznati i označiti davaoca licence kao autora, uz svaku kopiju dela zadržati sva licencna upozorenja i u kopijama dela postaviti link ka originalu. Primaoci licence ne smeju tehnološkim merama zaštite onemogućiti drugima pristup originalnom delu.

Primeri iz prakse?

Kako bismo uspeli da olakšamo malo ovu jako zakomplikovanu temu, naročito za one koji nisu upoznati sa autorskim i srodnim pravima, krećemo od primera iz svakodnevnog života:

Creative Commons na YouTube

Svi autori koji svoje sadržaje postavljaju na YouTube mogu ih označavati licencom Creative Commons. Opet, NE to nije ono CC koje ima na plejeru gde se gasi i pali subtitle na video zapisu. Ona standardna YouTube-ova licenca ostaje zadata obaveza kada je u pitanju preuzimanje tuđeg materijala – a ta licenca zabranjuje da se deli tuđe autorsko delo na svojim kanalima ako pre toga nemate dozvolu za to.

Licence Creative Commons mogu se upotrebljavati samo na potpuno izvornom sadržaju. Ako je na vaš video zapis postavljeno polaganje prava putem Content ID-ja, ne možete ga označiti licencom Creative Commons.

Označavanjem izvornog video zapisa licencom Creative Commons celoj YouTube zajednici dajete pravo na ponovnu upotrebu i uređivanje tog video zapisa. Dok je ne označite, stoji standardna YouTube-ova licenca koja to ne dozvoljava.

Koji sadržaj (content) ispunjava uslove za davanje licence Creative Commons

Preneseni video zapis možete označiti licencom Creative Commons samo ako se on sastoji isključivo od sadržaja koji se može licencirati licencom CC BY. Slede primjeri sadržaja koji se može licencirati na taj način:

  • vaš izvorni sadržaj – ono što smo stvorili sami i isključivo mi lično (bez korišćenja ni jednog jedinog elementa tuđeg materijala / autorskog dela).
  • drugi videozapisi označeni licencom CC BY
  • videozapisi u javnom domenu.

Javno vlasništvo – šta je to? Jugoslavija na internetu ili nešto drugo?

Javni domen, odnosno Javno vlasništvo sastoji se od svih autorskih dela na koja se ne primenjuju isključiva prava intelektualne svojine. Prava mogu biti istekla,oduzeta,izričito odbijena ili neprimjenjiva.

Kada isteknu ograničenja prava na kopiranje ili druga prava intelektualne svojine, ta dela prelaze u javno vlasništvo.

AUTOR: Pravni Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *