Skip to content

pravna pismenost – rezultati istraživanja 2021/2022

  • Pravo
Pravna pismenost

Tokom perioda 2021/2022 sprovedeno je istraživanje od strane PraviLaw tima, na osnovu koga je izrađena knjiga: “Bukvar pravne pismenost”. Logično, tema je bila pravna pisemenost, odnosno koliko ljudi u Srbiji veruju da je pravna pismenost neophodna i u kojoj meri bi trebalo raditi na ovoj temi.

Za potrebe izrade knjige, u istraživanju je učestvovalo 312 ispitanika u online formatu, a 116 ispitanika je popunilo papirni upitnik. Dodatnih 29 ispitanika pristalo je da pored popunjenog upitnika učestvuje i u intervjuu sugerišući pritom šta bi koncept trebalo da obuhvata. Ukupno je učestvovalo 428 ljudi kroz upitnik, a svega 457 ljudi je dalo svoj doprinos da se koncept pravne pismenosti za nepravnike stvori.

Istraživanje je nosilo naziv “Pravna pismenost i pravna svest među građanima”. Karakteristično za ovo istraživanje bilo je to da je za cilj imao da prikaže rezultate na temu Koliko građani, koji nisu pravnici po struci, zapravo znaju da se snađu pravnom sistemu? Koliko koriste određene tehnike pravne pismenosti i da li iskorišćavaju sve alate i instrumente koje im pravni sistem nudi, kako bi ostvarili svoja prava ili rešili neki pravni, administrativni ili proceduralni problem/pitanje.

Diverzitet ljudi koji je učestvovao u anketi je sledeći:

Rezultati istraživanja

Kroz rezultate je ustanovljeno da svega 9,5% ispitanika smatra da ako se iskoriste sve mogućnosti koje pravni sistem nudi, moguće je ostvariti svoja prava. Od toga 76% smatra da je delimično moguće ostvariti svoja prava ako se iskoriste baš sva pravna sredstava, dok 14,5% smatra da u Srbiji nije moguće ostvariti svoja prava, šta god radili.

U vladavinu prava i njenu prisutnost u Srbiji veruje svega 2,7% ispitanika. Čak 36% ljudi smatra da vladavine prava uopšte nema u Srbiji, dok ostali sumnjaju u stepen njene prisutnosti.

Svega 51,5% ljudi smatra da ume da reši svoj pravni ili birokratski problem, u smislu da samostalno reši ili zna kada treba da se obrati svom advokatu (stručnom licu). Od toga, samo 36% ljudi ume da samostalno pronađe odgovarajući zakon ili pravni akt koji se bavi njihovim pitanjem i to čine najčešće u elektronskom obliku, na sajtu Službenog glasnika ili Paragrafove pravne baze (ostale pravne baze su znatno niže zastupljene od gore istaknute dve).

Od onih koji čitaju zakone, samo 6,8% njih smatra zakone razumljivim (odnosno da su pizani tako da su jednostavni za snalaženje, tumačenje i razumevanja).

Ako govorimo o stručnim licima, dakle školovanim pravnicima, ispitanici su u najvećoj meri najupoznatiji sa radom advokata, dok su druge pravne profesije i karijere, u najvećoj meri, enigma i nepoznanica za ispitanike (naravno, razumeju do određene mere čime se ove profesije bave, ali obim poslova koje ova stručna lica obavljaju vrlo slabo prepoznatljiv).

Koja su rešenja koja ispitanici prepoznaju za gore navedene probleme koje su izrodili rezultati?

Po pitanju Pravne pismenosti ispitanici su istakli da bi od velikog značaja bilo da postoje sledeće stvari koje bi mi olakšale u procesu spoznaje Pravne pismenosti i pravnog sistema u kojem žive:

PraviLaw od svih rešenja za sada građanima nudi Knjigu (Bukvar pravne pismenosti), Društvenu igru (oPRAVNI se), a ono na čemu se radi je kurikulum, na osnovu Knjige, koji će moći da služi i kao stručno usavršavanje ali i kao obuka za učenike u školi.

Pored toga, u izradi je i špil karata kojima se direktno raspolaže tehnikama pravne pismenosti – karte će biti direktna primena pravne pismenosti u praksi (za vizuelne tipove). Ove karte će biti lako upotrebljive za rešavanje bilo koje vrste poroblema, ne samo birokratskih problema!

U budućem periodu, PraviLaw će usavršavati svoju metodologiju istraživanja stepena pravne pismenosti i radiće na izradi novih sredstava kojima će građanima pomagati da se što jednostavnije snađu u pravnom i birokratskom sistemu!

Autor teksta: Tadija Mitić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *