Skip to content
Home » Blog » Izmene i dopune zakona o radu

Izmene i dopune zakona o radu

  • Pravo
izmene i dopune zakona o radu

PraviLaw nastavlja da učestvuje u pronalaženju (mapiranju) problema u našem pravnom sistemu, ali i da nudi odgovarajuća rešenja koja mogu poslužiti bilo kao konačno rešenje za pronađeni problem, bilo kao inspiracija koja će izroditi još bolje rešenje od onog koje smo ponudili.

Predlog izmene i dopune Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) podnet je 06.07.2022. godine.

Udruženje „Pravilo“ – PraviLaw, skoro dve godine bavi se borbom za unapređenje i promociju vladavine prava i pravne pismenosti, kako kroz sprovođenje različitih projekata, tako i kroz druge aktivnosti kroz koje nastojimo da podignemo stepen vladavine prava na jugu Republike Srbije, ali i na čitavoj teritoriji naše zemlje.

Sa postojećim iskustvom u učestvovanju i pružanju svog skromnog doprinosa na polju izmena i dopuna zakona, već smo se jednom, vrlo uspešno, oprobali i postigli određene rezultate na ovu temu. Predlog koji smo poslali u aprilu 2021. godine Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, uspešno je inkorporiran u Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i to dve trećine predloga koji smo podneli (dve tačke od ukupno 3). Više o ovom predlogu i ishodu predloga OVDE.

Konkretnije o predlogu izmene i dopune zakona o radu

PraviLaw udruženje smatra da je u trenutnom Zakonu o radu potrebno izvršiti određene izmene, koje bi umnogome pomogle na različitim poljima, kako građanima, tako i institucijama Republike Srbije. Za svako predloženo rešenje dajemo pogled na situaciju samo i jedino iz ugla PraviLaw udruženja, kao i naše viđenje problema i način na koji je moguće rešiti konkretan problem.

Imajući u vidu aktuelne društvene teme u svetu i kod nas, PraviLaw ovim putem želi da pruži svoj skromni doprinos na putu izmene radnopravne regulative u Republici Srbiji. Predlog izmena i dopuna Zakona u bitnom odnosi se na pet (5) ključnih tačaka:

  • I Definisanje minimalnog iznosa naknade troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora, koji iznosi bi bili propisani Zakonom o radu;
  • II Pravo izbora zaposlenog na četvorodnevnu radnu nedelju, uz radno vreme od deset (10) časova, ukoliko je to moguće u okviru radnog procesa kod poslodavca;
  • III Propisivanje obaveze poslodavca da zaradu i naknadu zarade isplaćuje zaposlenom preko tekućeg računa;
  • IV Propisivanje obaveze obaveštavanja nadležnog organa o zaključenim ugovorima o radu na određeno vreme, sa obrazloženjem razloga za zaključenje ugovora o radu na određeno vreme;
  • V Uvođenje mogućnosti da zaposleni, kao oštećeni, pokrene postupak radi utvrđenja prekršajne odgovornosti poslodavca koji postupa suprotno odredbama Zakona o radu.

Dokument koji smo poslali dana 06.07.2022. godine može se preuzeti OVDE.

Čvrsto smo rešeni u našoj misiji da ne tražimo samo probleme već da, kad pronađemo problem, ujedno i ponudimo rešenje, te na osnovu toga i dajemo ovaj Predlog izmene i dopune zakona u ovakvom formatu.

Prethodna napomena: predložene izmene članova Zakona potrebno je uskladiti sa ostalim članovima Zakona, što, iz razloga celishodnosti, ovom prilikom nije bilo moguće.

U nadi da će radna grupa uvažiti predložene ili neke od predloženih izmena i dopuna Zakona, mi ćemo se boriti i učestvovati u svim javno dostupnim raspravama na temu izmene i dopune Zakona o radu!

Ono na šta smo kao udruženje spremni jeste učestvovanje u potencijalnoj izradi “Ex-ante” analaizi u skladu sa odredbama Uredbe o metodologiji upravljanju javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Iako smo svesni da je tehnička vlada aktuelna u trenutku slanja našeg predloga, ovo neće uticati na PraviLaw ekipu da iznova i iznova šalje ovaj predlog, koji ćemo eventualno samo dopuniti svakim narednim slanjem. Kako vidimo ova rešenja trenutno, verujemo da njihovo usvajanje može doneti makar mikronski boljitak našem društvu ili će makar inspirisati neke pametnije od nas da utiču na poboljšanje ovog vitalnog pitanja za društvo u kom živimo.

Autor teksta: Tadija Mitić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *