Promena dela zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – smanjenje zloupotrebe!

U skladu sa projektom “Informacija na dlanu” koji sprovodi Udruženje PraviLaw, kroz samu realizaciju projekta došlo se na ideju kako da se spreči masovna zloupotreba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zloupotreba bi mogla da se smanji tako što bi usledila promena dela Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja! Promena Zakona … Continue reading Promena dela zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – smanjenje zloupotrebe!