Skip to content
Home » Blog » Govor tela – telesna komunikacija | Indikator profesionalizma

Govor tela – telesna komunikacija | Indikator profesionalizma

Govor tela

Ljudska interakcija zasniva se i napreduje kroz komunikaciju, što predstavlja sposobnost jedne osobe ili člana tima da mogu efikasno da prenose informacije sa jednog izvora na drugi. Da bi došlo do komunikacije, prvo se mora raspolagati podacima /informacijama, a zatim se vrši prenos tih informacija sa jednog subjekta na drugi. Ako primalac ne razume informacije koje se prenose, sa sagovornika na sagovornika, onda se može reći da komunikacija nije uspela.

Prenos informacija se može vršiti zvučno – glasom odnosno razgovorom, ili vizuelno odnosno kroz govor tela. Naravno može se komunicirati i čulom dodira, gde u neku ruku ga možemo svrstati pod govor tela, takođe.

Komunikacija igra glavnu ulogu u poslovanju i upravljanju organizacionim sistemima. Ova interakcija na radnom mestu može se dogoditi tokom poslovnih veća ili sastanaka koji mogu biti na mreži (online) ili van nje (offline), putem e-pošte, SMS-a ili poziva.

Uzimajući u obzir sve ovo, lako je shvatiti zašto kompanije moraju da pridaju značaj svojim komunikacionim kanalima i da podučavaju svoje osoblje i zaposlene kako da unaprede svoje komunikacione kanale. Zalaskom u ono što se narodski kaže “srž problema” i sagledavanje najsitnijih sastojaka koji su uključeni u komunikaciju, postiže se efekat trajnog i utvrđenog uspeha jedne firme / kompanije u bilo kojoj grani industrije.

Komunikacija u bilo kom službenom okruženju može biti formalna ili neformalna, pisana ili usmena i digitalna ili lična. Krucialno je da zaposleni razume kako sve ove vrste komunikacije igraju ulogu u obezbeđivanju nesmetanog odvijanja aktivnosti na radnom mestu, jer će ih u jednom trenutku morati da iskoristi.

Izgradnja uspešnog modela komunikacije, pa zatim i poboljšanja komunikacionih veština je proces, i to dugotrajan. Međutim, vrlo često se mogu naći tekstovi o profesionalnoj komunikaciji između poslovnih partnera ili uopšte u poslovnom okruženju – ALI, neophodno je izdvojiti jedan segment komunikacije, koji pasivno sa sobom vuče ishod komunikacije – hoće li biti uspešna ili ne po posao.

Radi se o govoru tela!

Telesna komunikacija ili govor tela je nešto što danas u modernom modelu poslovanja, koji je u najvećoj meri prešao na virtuelnu sferu, vrlo retko praktikuje, te je važno s vremena na vreme podsetiti se svih trikova koji se kriju iza ove vrste komunikacije.

Govor tela – koliko je značajan na poslu

Iako je svet, od trenutka kada je pogođen svetskom pandemijom izazvanom COVID-19 virusom, prešao u online svet – ipak, licem u lice (face to face) sastanci nikada neće izaći iz mode. To su oni momenti kada se sklapaju najveći karijerni poslovi.

Komunikacija, govor tela i sklapanje poslova

Ako komunikacija pati, cela poslovna interakcija osetiće uticaj ovog neuspeha. U poslovnom svetu, svi ovi oblici i vrste rezmene informacija igraju određene uloge i ne bi ih trebalo zanemariti. Možemo da razgovaramo na različite načine, da koristimo različite tehnike, ali jedno je sigurno, naše telo govori daleko glasnije od naših glasnih žica.

Upotreba govora tela u komunikaciji može se koristiti za osnaživanje i davanje dubine interakciji dveju strana. Govor tela ovde pokriva sve, od suptilnih pokreta tela do izraza lica koji mogu značiti mnogo toga. Neizrečene stvari mogu reći više nego što usne i jezik mogu ponuditi. Obim informacija koje naše telo šalje je ogroman i nesaglediv.

Stručnjaci za govor tela smatraju da govor tela može imati više uticaja na razgovor nego reči koje se koriste u tim razgovorima. Zbog toga ljudi nikada ne zaboravljaju gest koji je druga strana učinila pri razgovoru ili pri davanju instrukcija (važi za odnos menadžer – zaposleni), dok se same izgovorene reči retko kada mogu do detalja ponoviti. Dakle govor tela sigurno ostavlja trajni utisak, kažu mudriji od nas.

Actions speak louder than words – u slobodnom prevodu: Dela a ne reči

Popularni citat nama nepoznatog autora

Pa, kako se razumevanje govora tela može koristiti za pomoć u pregovorima i poslovnim interakcijama?

Govor tela u bilo kom poslovnom okruženju igra puno uloga. Pre svega, poslovne partnere, kupce i klijente ne zanima samo usmena i pisana komunikacija. Takođe žele da vide našu prezentaciju i našu ličnost. Te stvari im pomažu da oblikuju perspektivu određenog pojedinca – u ovom slučaju nas. Jedna jednostavna ili neznatna greška u govoru tela i klijent zauvek gubi poverenje, poštovanje ili veru u naše kompetencije – jer nismo uspeli da obratimo pažnju na svoje telo tokom interakcije.

Govor tela takođe je važan za vođe, šefove i nadzornike (jednom rečju menadžere) koji na dnevnom nivou motivišu (barem bi trebalo da to rade) svoje zaposlene ili podređene u globalu. Ovo će se svesti na upotrebljene reči i pokrete koji daju motivaciju.

Hajde da zamislimo sledeća dva scenarija: Osoba koja izgovara reč „moć“ bez da pomeri svoje telo. Potom zamislite kako druga osoba izgovara isto reč “moć”, potpuno istim tonom kao i prva osoba, ali ovaj put stegnutih pesnica kojima kao da prodrma vazduh ispred sebe. Probajte sami sa sobom dok se gledate u ogledalo i budite iskreni – u kom scenariju smatrate da šaljete više energije i motivacije?

Svakako, drugi scenario poseduje i odiše daleko više energije i šalje više motivacije nego samo puko izgovaranje reči “moć” – ta moć mora i da se vidi, odnosno doživi, jer se jedino tako uspešno šalje.

Neke od najčešćih karakteristika koje se mogu preneti govorom tela uključuju:
  • Mentalna oštrina – klimajući glavom tokom razgovora;
  • Emocionalna inteligencija koja je potrebna da bi se pridobila druga strana tokom poslovanja;
  • Samopouzdanje i pristupačnost koja se nudi uz dovoljno osmeha (ali ne preterano, da se ne bi postigao kontra-efekat).

Kad god je osoba u stanju da tokom poslovne komunikacije izlučuje sve ove karakteristike govorom tela, to pomaže glačanju njene ličnosti, čini je dražom i daje sliku profesionalnosti. Svaka osoba u bilo kojoj grani industrije biće zainteresovana za saradnju sa takvim profesionalcem koji odiše pozitivnim pristupom.

Govor tela ne može se dovesti do perfekcije sve dok pojedinac ne odluči kako želi da ga doživljavaju tokom poslovne interakcije. Odgovor na ovo pitanje – “kako želim da me doživljavaju na poslu?” pomoći će osobi da smisli smernice koje će joj pomoći da postigne ove ciljeve komunikacije govorom tela.

Neki od uobičajenih oblika u kojima se može izvesti govor tela uključuju:

Izrazi lica:Kako dok razgovaramo, najčešće gledamo sagovornika u oči ili eventualno u lice, ovo je prva tačka u kojoj se može videti reakcija pojedinca. Svako povremeno pravi neku reakciju / grimasu na licu, osim ako osoba namerno pokušava da bude hladna. Potencijalni poslovni partneri će često tumačiti ove reakcije i pojave na vašem licu, kako bi determinisao vaš poslovni odnos u budućnosti. Važno je da se prirodno smeje osoba i da drži oči u ravni svog sagovornika. Fokusirani pogled i prirodan osmeh pomažu u prenošenju poruke pozitivnosti i samopouzdanja.

Držanje tela: Stav i položaj tela je važan jer drugoj strani puno govori o našoj ličnosti. Postoji nekoliko načina na koje naše telo može biti predstavljeno kako bismo izgledali profesionalnije. Prvo, uspravno stajanje sa visokim i uspravnim ramenima. Abdomen treba povući unazad i sprečiti da viri – grudi ispre trbuha, koliko god nam figura to dozvoljava. Kičma dakle treba da ostane uspravna i ravna, a vrat i glava prate posturu kičmenog stuba. Ovo je primenljivo kada sedite ili stojite. Obe strane od držanja tela imaju ogromnu korist. Šepurenje kada sedimo ili ako smo previše bezbrižni pri pomeranju tela završava prenošenjem pogrešne poruke drugoj strani. Naravno, ne preporučuje se da sedimo kao da smo progutali oklagiju, već se držimo navedenih instrukcija uz što prirodnije pokrete.

Kontakt očima: Uspostavljanje kontakta očima je aspekt govora tela koji ljudi obično previde tokom komunikacije. Većini stran, kontakt očima je prva tačka komunikacije koju uspostavite sa drugom stranom pre nego što interakcija započne. Pre nego što izgovorite toliko reči, prvo treba započeti kontakt očima, osim ako je putem telefona ili sredstva komunikacije gde to nije moguće. Očni kontakt osobe može se pravilno koristiti za procenu njenog nivoa pažljivosti, samopouzdanja i iskrenosti. Iz nekog razloga, neki ljudi doživljavaju strašnu nelagodnost pri kontatku očima – smatra se da je to jer kontakt očima doživljavaju kao agresivnost. Jednostavno im je teško započeti i održati kontakt očima. U većini slučajeva ovo se može pokazati kao katastrofalna mana (naravno govorimo o zapadnim civilizacijama). Osoba koja pati od ovoga ima šanse da je druga strana pogrešno pročita i pogrešno protumači. Jednom kada upoznate nekoga radi poslovne interakcije, važno je uhvatiti njegov pogled i zadržati pogled sve dok se razgovor nastavlja. Ne samo da pokazuje pažnju, već pokazuje i da ste osoba u koju vredi ulagati vreme. Oko je jedan od najmoćnijih organa jer nam daje moć da stvorimo sliku svega oko nas, a njegova poruka je podjednako snažna pri razgovoru i interakciji, naročito u poslovnom svetu.

Ako postoji plan da razvijete svoju kompaniju i isplivate na globalne vode, onda bi trebalo da postoji i plan za proširenje i usvajanje novih znanja. Svet je sada postao globalno selo, koje je pojavom interneta postalo još manje nego što je bilo pre par decenija. Naravno, još važi staro pravilo da je lakše upoznati poslovne ljude i modele poslovanja tako što ćemo putovati u različite zemlje i zaključivati dogovore sa ljudima koji dolaze iz različitih kultura. Neophodno je da shvatimo da se govor tela u različitim delovima sveta tumači na različite načine. Ono što će poslovni partneri u Brazilu videti kao dobar govor tela, u Japanu će se smatrati nepoštovanjem ili čudnim, pa je važno da ljudi u globalnim preduzećima pokušaju da se upoznaju sa dovoljno informacija o tome pre putovanja u ove zemlje. Neki uobičajeni primeri su da u nekim arapskim zemljama muškarci profesionalci ne smeju da se rukuju sa svojim koleginicama. Zemlje u Aziji klanjanje vide kao visok oblik poštovanja, ali je to u Evropi je prilično čudno. Dakle, razumljivo je da svi ovi vidovi govora tela imaju svoja mesta u kojima su prihvatljivi odnosno neprihvatljivi.

U procesu pokušaja učenja govora tela važno je da se nauče različite strategije koje se mogu primeniti u maksimizaciji ovog sredstva komunikacije. Ovo nam neverovatno pomaže pri sporazumevanju s ljudima (verovali ili ne, čak pomaže pri komunikaciji sa životinjama, ali to je veoma daleko od teme PraviLaw bloga). Zato, ako putujemo negde, važno je da pročitamo o osnovama kulture i komunikacije te sredine u koji putujemo i sa čijim pripadnicima želimo da sarađujemo na poslovnom planu.

Učenje

Prvi korak u okviru procesa učenja jeste razumevanje načina na koji se koristi govor tela da bi se postiglo prijateljsko raspoloženje. Postoje neki položaji tela koji se mogu ispostaviti kao previše dominantni, zato je bitno da se ovaj proces uči postepeno i polako. Naravno pri nekim konverzacijama, želećemo da se postavimo kao dominantniji sagovornik koji vodi glavnu reč, ali katkad umesto da ovo radimo, možda će biti bolje da dozvolimo sagovornicima da nas vide kao nekoga ko je dobrodošao i ko je susretljiv. Upotreba adekvatnog govora tela pomaže nam da izgradimo zdrav poslovni odnos i uticaj koji ljudi neće doživljavati kao pretnju. Kupci ili klijenti su skloniji da se otvore prema ljudima koje smatraju pristupačnim. Jedan od brzih načina da se ova rezonanca postavi je da započnemo komunikaciju imitirajući pokrete sagovornika. Oponašanje gestikulacije sagovornika može da se iskoristi zarad stimulisanja i jačanja poslovne veze i saradnje, ali to ne treba raditi na podrugljiv način (kao i uvek, treba ostati što je prirodniji mogući). Ljudi se bolje vezuju za osobu koja odzvanja konekcijom koju vide ispred sebe, odnosno poznatim gestovima u razgovoru koji su im poznati, misleći da su srodne duše sa sagovornikom.

Drugo, u nekim drugim okolnostima, tokom komunikacije možda neće biti potreban prijateljski govor tela. U ovakvim situacijama, kada to odlučimo, treba koristiti asertivan, ali ne retko i agresivan govor tela. Ovaj položaj i govor tela se može koristiti za prenošenje slike snage i dominacije. Da bismo to pravilno izveli, moraćemo da eliminišemo sve strahove koje smo možda gajili u prošlosti, bilo da su to strahovi ili strahopoštovanje prema drugoj strani (sagovorniku) ili diskomfornost pri poslovnoj raspravi – bitno je da se saberemo i krenemo glavom kroz zid u ozbiljnost i dominantnost. Preuzimanjem kontrole nad situacijom vi upravljate atmosferom i ishodima koji će biti proizvedeni nakon okončanja interakcije. Stanite uspravno i govorite tečno! Koristite ton poštovanja, a pritom govorite samouvereno sa dovoljno glasnim glasom gde ujedno pokazujete i veliko samopoštovanje!

Govor tela PraviLaw

Na kraju, važno je razumeti kako koristiti govor tela za projektovanje smirenosti. Ponekad se mogu napraviti planovi, ali nažalost oni se neće uvek ostvariti. Ovo može biti frustrirajuće i vrlo često testira ličnost pojedinaca. Mirni govor tela neophodan je za haotične situacije poput ove. Pregovori će u nekom trenutku sigurno poći nizbrdo, ali govor tela osobe kao odgovor na ove situacije odrediće da li se njime profesionalno upravlja ili ne. Ako suprotna strana to uoči, postoji delić šanse da ipak ishod bude pozitivan po nas.

U takvim situacijama, nagoveštaji tela poput stisnute pesnice ili ruku prekrštenih na grudima mogu da naprave sliku samoodbrane ili negativnog stava, a druga strana može biti primorana da odražava ovaj jezik i da izazove veću napetost u situaciji. Umesto toga, bolje je zadržati mirnu narav i ostati opušten u turbolentnim situacijama – jer biznis je biznis, i ništa nije vredno da trošimo svoju energiju, ako biznis može da nam uspe.

Autor: Tadija Mitić

Izvor: Indikatori profesionalizma istog autora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *