Skip to content
Home » Blog » Razlika između oznaka na žigu – ™ vs ®

Razlika između oznaka na žigu – ™ vs ®

Sigurno se svakome od nas desilo da naiđe na neku od ove dve oznake ™ ili ® na proizvodima koje kupujemo, na simbolima svetskih brendova koje nam neprestano reklamiraju, ali i na raznim internet stranicama koje promovišu neke od svoijh usluga. Međutim, koja je razlika između ™ i ®? Najčešće nailazimo na neki od ovih znakova pored žiga neke kompanije/brenda, ali zašto se nekad koristi ™ a nekada ®?

Šta je žig uopšte?

Ukratko:
Žig je zaštitni znak ili simbol koji koristi pojedinac, poslovna organizacija ili neki drugi entitet s ciljem jedinstvene identifikacije svojih proizvoda i usluga kako bi ih kupci / klijenti lakše prepoznali.

Šta kaže slovo zakona?

Prema najnovijem Zakonu o žigovima (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020):

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.

Žigom u smislu ovog zakona, smatra se i žig koji je međunarodno registrovan za teritoriju Republike Srbije, na osnovu Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova, odnosno Protokola uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova.

Razlika između TM I R NA ŽIGU - ™ VS ®

Znak koji se štiti žigom može se sastojati od bilo kakvih znakova, posebno od reči, uključujući lična imena, ili od crteža, slova, brojeva, boja, trodimenzionalnih oblika, oblika robe ili njenog pakovanja, kombinacija tih znakova ili zvukova, pod uslovom:

  • da je podoban za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica i
  • da može biti prikazan u Registru žigova na način koji omogućava nadležnim organima i javnosti jasno i precizno utvrđivanje predmeta zaštite (da rasno razaznaju šta je žig, te i kako izgleda, kako bi mogli da ga zaštite).

Nego, vratimo se na to koja je razlika između ™ i ® ?

  1. TM – ili ™ simbol može da koristi gotovo svaki pojedinac, firma ili kompanija kao identifikator njihovog proizvoda ili usluge. Za korišćenje ovog simbola nije neophodno da registrujete svoj žig pri Zavodu za intelektualnu svojinu ili kod kog drugog organa (Lokalnog ili svetskog) koji se bavi intelektualnom svojinom. Većina biznisa koristi ™ simbol za vreme čekanja da se njihov zahtev za registraciju žiga odobri. Međutim, tu takođe postoji i jedan marketinški trik. Ovim potezom, kompanije pokazuju svojim klijentima, ali i konkurenciji, da su u postupku registrovanja njihovog imena, logoa ili slogana i da njihova igra postaje ozbiljna. Takođe, koristeći ™ simbol nakon dužeg vremenskog perioda pokazuje da je firma određeno ime, slogan ili logo koristila kao svoj žig po čemu je postala prepoznatljiva i na čemu je izgradila svoj brend koji klijenti/kupci prepoznaju i izdvajaju od drugih proizvoda i usluga iz iste branše.
Primer “Starbucks” kompanije i njihovog logoa koji sadrži oznaku TM

Zaključak: Možete i preporučljivo je da koristite ™ simbol na kraju vašeg imena, banera, logoa ili slogana čak iako niste registrovali svoj žig kod nadležnih institucija.

  • R – Kada je reč o ® simbolu, isti je moguće koristiti onda kada je registrovan u Zavodu za intelektualnu svojinu. Ovaj simbol daje veću moć odnosno više prava onome ko je registrovao svoj žig, te ujedno i nudi mnogo više zaštite jer je zvanično registrovana oznaka kod nadležnih organa.

    Član 51. stav 1 Zakona o žigu jasno kaže da ako reprodukcija zaštićenog znaka u rečniku, enciklopediji ili sličnom delu, u štampanom ili elektronskom obliku, stvara utisak da je znak generična oznaka robe ili usluga za koje je taj znak zaštićen, nosilac žiga može da zahteva od izdavača dela da, bez odlaganja, a kada su štampana dela u pitanju najkasnije u sledećem izdanju, reprodukcija tog znaka bude praćena naznakom da je reč o zaštićenom znaku (oznaka ®).
Primer “Coca-cola” kompanije i njihovog logoa koji sadrži oznaku R

Zaključak: Nemojte koristiti simbol ® ako niste registrovali svoj žig kod nadležnih organa za intelektualnu svojinu.

Autor: Tadija Mitić

Izvor: Zakon o žigovima i influencerlegal.co

2 thoughts on “Razlika između oznaka na žigu – ™ vs ®”

  1. Pingback: NAZIV INTERNET DOMENA I ZAŠTITA ŽIGOM

  2. Pingback: Politika privatnosti VS. Uslovi korišćenja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *