Zaštita podataka o ličnosti – OSNOVE

Zaštita podataka o ličnosti je tema broj jedan IKT generacije milenijalaca i to je goruća tema širom Evrope još od 2016. godine, odnosno 2018. godine kada je GDPR stupio na snagu! Pre samog početka, stručnjaci iz ove oblasti se pozivaju da na sajtu PraviLaw besplatno promovišu svoje tekstove, gde će biti označeni kao autori, gde … Continue reading Zaštita podataka o ličnosti – OSNOVE