Skip to content

Prava radnika: Agencijsko zapošljavanje od 01. Marta 2020. godine

Prava Radnika: Agencijsko zapošljavanje

Prava Radnika: Agencijsko zapošljavanje

Pored propisanih uslova za rad agencija za zapošljavanje, novi Zakon o agencijskom zapošljavanju (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2019 – dalje: Zakon) ima za cilj i da obezbedi radnicima koji su angažovani putem agencija, jednake uslove i prava iz radnog odnosa kao i zaposleni kod poslodavca korisnika. 

Ova oblast do sada nije bila uređena nijednim konkretnim propisom ili pravnim aktom, te ovaj Zakon predstavlja prvu regulativu koja detaljnije uređuje pravno pitanje agencijskog zapošljavanja, čija je primena počela od 01. marta 2020. godine.

Radnici su do sada radili preko omladinskih organizacija i bili angažovani na privremenim i povremenim poslovima i tako nisu imali pravo na mnoge prinadležnosti iz radnog odnosa koja važe za one koji rade na određeno i neodređeno vreme (naknadu usled sprečenosti za rad – bolovanje, pravo na godišnji odmor…).

Državni sekretar u Ministarstvu rada Bojana Stanić dala je izjavu Tanjugu da ovim Zakonom, koji je usvojen u decembru prošle godine utvrđuju se uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje koje osnovane kao privredna društava ili preduzetnici zapošljavaju radnike u cilju njihovog ustupanja poslodavcu korisniku, objašnjava Stanić.

Takođe, zakonom se utvrđuju jednaka prava iz rada i po osnovu rada ustupljenih zaposlenih i zaposlenih neposredno kod poslodavca korisnika (u pogledu zarade, uslova rada, radnog vremena, pristupa objektima za ishranu i decu…), ograničava rad na određeno vreme preko agencija za privremeno zapošljavanje i sprečavaju situacije da jedno lice godinama radi kod istog poslodavca preko različitih agencija, ističe Stanićeva.

Neophodno razjašnjenje pojmova koji se nalaze kako u zakonu tako i u ovom tekstu

  • Poslodavac korisnik je onaj poslodavac koji preko agencije angažuje nove radnike.
  • Ustupljeni zaposleni je onaj zaposleni koga je agencija dala na ustupanje poslodavcu korisniku, odnosno to je ono lice koje poslodavac korisnik angažuje preko agencije.

Ustupljeni zaposleni za vreme privremenog obavljanja poslova kod poslodavca korisnika imaće pravo na jednake uslove rada kao i onaj zaposleni koji je direktno angažovan kod poslodavca korisnika, od samog početka angažovanja. 

Jednaki uslovi rada odnose se na trajanje i raspored radnog vremena, prekovremeni rad, noćni rad, odmor u toku rada, dnevni, nedeljni odmor i godišnji odmor, odsustvo uz naknadu zarade u skladu sa zakonom, (posebnim) kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu koji se primenjuje kod poslodavca korisnika.

Pored prethodno navedenih uslova, jednaki uslovi su predviđeni i što se tiče elemenata za obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova, bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu trudnica i majki dojilja, zaštitu omladine i zabranu diskriminacije.

Stanić navodi da je ukoliko žele da se bave ovom delatnošću potrebno da privredni subjekti do 1. marta dobiju dozvolu resornog ministarstva .Takođe, tek nakon dobijanja dozvole resornog ministarstva privredni subjekti mogu registrovati šifru delatnosti 78.20 I 78.30 u Agenciji za privredne registre kao pretežnu delatnost.

Ako do 1. marta ne dobiju dozvolu obavezni su da podnesu zahtev za ispis odnosno promenu pretežne delatnosti u Agenciji za privredne registre jer će u suprotnom snositi sankcije”

Bojana Stanić

Ukoliko ne postupe u skladu sa Zakonom i rade, a da za to nemaju dozvolu kazne se kreću od 800.000 do 1, 5 milion dinara.

U suprotnom, propisane su kazne, koje se kreću od 800.000,00 do 1.500.000,00 dinara.

Inače, ukupan broj ustupljenih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme kod poslodavca korisnika ne može da bude veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca korisnika na dan zaključenja ugovora o ustupanju zaposlenih, odnosno na dan izmene tog ugovora kojima se menja broj ustupljenih zaposlenih.

Poslodavac korisnik koji ima manje od 50 zaposlenih na dan zaključenja ugovora o ustupanju zaposlenih, može da angažuje jednog ustupljenog zaposlenog ako ima od dva do devet zaposlenih, dva ustupljena zaposlena ako ima od 10 do 19 zaposlenih, tri ustupljena radnika ako ima od 20 do 29 zaposlenih.

Ako ima 30 do 39 zaposlenih može da angažuje četiri ustupljena zaposlena, i ustupi pet zaposlenih ako ima od 40 do 49 zaposlenih.

U propisana ograničenja ne računaju se ustupljeni zaposleni kod poslodavca korisnika koji imaju sa Agencijom zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme, bez obzira na koji period su ustupljeni poslodavcu korisniku.

Ustupljeni zaposleni su ovim Zakonom u potpunosti izjednačeni sa zaposlenima koje poslodavac korisnik neposredno zapošljava u pogledu osnovnih uslova rada (zarada, naknada zarade, radno vreme, odmori, odsustva i dr).

Autor: Tadija Mitić

Izvor: vebsajt Paragraf.rs, Vebsajt RTV, 28.02.2020.

1 thought on “Prava radnika: Agencijsko zapošljavanje od 01. Marta 2020. godine”

  1. Pingback: Ugovor o radu – radni odnos – PraviLaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *