O meni

Tadija Mitić - osnivač

Tadija Mitić

CAS Koordinator IB odeljenja i profesor ekonomije i biznisa u Gimnaziji “Svetozar Marković” u Nišu. Bivši sekretar Gimnazije “Svetozar Marković” u Nišu. Po formalnom obrazovanju nosilac dva master zvanja: Master Pravnik i Master ekonomista. Medijator – Posrednik u mirnom rešavanju sporova licenciran od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Zagovornik profesionalizma i uskoro autor knjige o profesionalizmu. Osnivač Udruženja PraviLaw i vlasnik vebsajta pravilaw.rs – prvi ‘Legal Influencer’ u Srbiji. Od stranih jezika nažalost samo engleski jezik, za sada. Pozitivan, motivisan i predan radnik. U konstantnoj potrazi za novim znanjem i edukacijama. Filantrop i ljubitelj očuvanja životne sredine. Večiti optimista.

radno iskustvo

Gimnazija “Svetozar Marković” niš

International baccalaureate

CAS Coordinator

Septembar 2020 – do danas

Tadija Mitić – IB (CAS) Sertifikat licenca za rad CAS koordinatora

Creativity, Activity, Service (CAS) Koordinator u okviru IB (international baccalaureate) međunarodnog odeljenja;

Jesdan od prva 3 CAS koordinatora u Srbiji u okviru državnih škola.

Sva komunikacija u okviru IB programa odvija se na engleskom jeziku.

Liderske dužnosti CAS koordinatora:

 •  Osigurati učenicima uravnotežen  CAS program sa raznim mogućnostima za samoistraživanje i rast;
 • Konkretno i jasno iznošenje ciljeve i politike CAS-a osoblju (zaposlenima), roditeljima i učenicima;
 • Upravljanje tekućim procesima planiranja i revizije/evaluacije CAS razvoja;
 • Implementira IB svetsku kulturu obrazovanja na nivou cele škole

 

Menadžment ljudskih resursa: 

 • Razvijanje strategije za upravljanje talenatima i stručnošću drugih nastavnika kako bi se uključili u program CAS;
 • Uključivanje drugih nastavnika IB programa u CAS nastavu i pružanje najboljeg i najsavremenijeg obrazovanja svojim učenicima;
 • Konsultacije i preraspodela uloga i odgovornosti u IB timu između članova IB tima;
 • Koordinacija sa NVO, institucijama i drugim organizacijama radi najbolje implementacije CAS programa i pružanja interaktivne, volonterske i inovativne edukacije svojim učenicima;
 • Upravljanje učeničkim talentima, podsticanje na razvoj, napredak, kreativnost, zdrav život i zdrave životne navike, kao i podsticanje društveno korisnog rada kod učenika.

 

Programski menadžment:

 • Pozitivan doprinos razvoju i evaluaciji CAS politike i prakse;
 • Osigurati da školski program CAS-a bude prijemčiv potrebama svih učenika IB odeljenja;
 • Upravljanje politikom i procedurama koje nadgledaju napredak učenika i redovno izveštavanje roditelja o postignućima učenika;
 • Organizovanje osoblja i rasporeda vezanih za CAS aktivnosti, kako bi se maksimizirali ishodi i razvoj učenika u skladu sa školskim prioritetima;
 • Priprema i pružanje CAS informacija osoblju, roditeljima i zajednici;
 • Podučiti ostale nastavnike o povezanosti njihovih predmeta međusobno i povezanosti sa CAS-om i podstaći ih na međusobnu saradnju i koordinaciju kako bi učenici napredovali i u horizontalnom i u vertikalnom smislu podjednako.

 

CAS administracija:

 • Osigurati nesmetanu i efikasnu organizaciju programa CAS;
 • Povezivanje sa upravom i administracijom škole u vezi sa procedurama, budžetima, rasporedom i vremenima profesionalnog razvoja za učenike i osobilje, kao jedan od prioriteta škole;
 • Stvaranje i održavanje čvrstog komunikacionog sistema sa kojim su svi upoznati i koriste na prethodno utvrđen način – kako za svi zaposleni, tako i učenici;
 • Održavati svu dokumentaciju vezanu za CAS program.
 
Sve druge obaveze vezane za sprovođenje CAS nastave propisane IBO pravilima i polisama. Održavanje najvišeg mogućeg nivoa obrazovanja u okviru međunarodnog odeljenja i stvaranje učenika, koji su po okončanju programa, poboljšana verzija sebe.
Gimnazija "Svetozar Marković" Niš

PROFESOR EKONOMIJE I BIZNISA

Septembar 2020 - do danas

Uskoro više informacija

Sekretar institucije / škole

Jul 2019 – Avgust 2020

Dosadašnje iskustvo, rad i postignuća:

 1. Briga o radno-pravnom i prosvetno-pravnom statusu za 150 zaposlenih.
 2. Briga o prosvetno-pravnom statusu za 1000 učenika.
 3. Briga o upravno-pravnom statusu čitave institucije.
 4. Sprovođenje postupka javnih nabavki.
 5. Regrutacija i sprovođenje konkursa zapošljavanja novih lica.
 6. Koordinacija i saradnja sa drugim institucijama ( Ministarstvo prosvete, Ministarstvo finansija, Inspekcija rada, prosvetna inspekcija, Nacionalna služba za zapošljavanje, PIO fond, Državno pravobranilaštvo, druge državne i privatne institucije, firme i preduzeća).
 7. Izrada pravnih akata (ugovori, pravilnici, rešenja, potvrde, uverenja,…).
 8. Upravljanje i koordinacija pomoćnim osobljem i administrativnom službom.
 9. Uspešan reizbor direktora ustanove.
 10. Rukovanje bazama podataka za evidenciju zaposlenih ( CROSO, Dositej…).
 11. Sprovođenje mera za zaštitu podataka o ličnosti.
 12. Pravno i organizaciono sprovođenje mera u kriznom / vanrednom stanju.

ministarstvo pravde republike srbije

MEDIJATOR – Posrednik u mirnom rešavanju sporova

Decembar 2019 – do danas

Licenca izdata od strane Ministarstva pravde Republike Srbije broj: 740-09-01036/2019-22 

▪▪ Specijalizovana obuka za radnopravne odnose i mobing ▪▪ 

Dužnosti medijatora:
– Mirno rešavanje sporova
– Inicira ili olakšava komunikaciju strana u sukobu
– Omogućuje klijentima da sagledaju problem sa različitih gledišta, pomaže im u definisanju osnovnih pitanja i interesa, i traži uzajamno zadovoljavajuće opcije
– Zakazuje i koordinira sastanke sa strankama 

Better Collective d.o.o

Asistent za usklađivanje – Compliance Assistant

Januar 2018 – Jul 2018

Dužnosti koje sam obavljao i naučio na poziciji Asistenta za usklađivanje sa GDPR-om

– Usklađivanje kompanije sa GDPR standardima (General Data Protection Regulation / Opšta Regulativa o Zaštiti Podataka)
– Data Mapping – Izrada baza podataka, mapiranje tokova informacija, praćenje i pregled ličnih podataka koje kompanija poseduje
– Sprovođenje detaljnih istraživanja vezanih za regulative o zaštiti podataka na teritoriji EU i Srbije
– Pomoć pri drugim zadacima vezanim za pravno usklađivanje, po potrebi

volontiranje / stručna praksa

Schola Empirica – Prag

Septembar 2017 – Jul 2018

Postignuti rezultati i ostvarene dužnosti:

▪ Ambasador država Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina,
Hrvatska), komunikacija i saradnja sa potencijalnim učesnicima Letnje Škole u Pragu
2018
▪ Kreiranje baze podataka za univerzitete u državama Zapadnog Balkana (Srbija, Crna
Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska) za projekat “Letnja Škola u Pragu 2018”
▪ Online menadžment baze podataka 
▪ Kreiranje i implementacija online marketinške strategije za projekat “Letnja Škola u
Pragu 2018”
▪ Upravljanje sadržajem društvenih mreža ( Facebook, Instagram i druge socijalne
platform/mreže )

Obrazovanje

Master pravnik - LL.M

Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad / Novi Sad

2018
Master akademske studije

master ekonomista - m.ec.

Visoka škola akademskih studija “Dositej” Beograd

2020
Master akademske studije

Veštine

Profesionalna komunikacija
Radna etika
Krizni menadžment
Rešavanje problema
Organizacione sposobnosti
Timski rad
Obrazovanje / Predavanje
Rešavanje konflikata
Rekruting/zapošljavanje

Jezici

Srpski
Engleski

USKORO - AUTOR KNJIGE I EBOOK-A

Indikatori profesionalizma

PRAVILAW KNJIGA PROFESIONALIZMA + PRAVILAW eBOOK PROFESIONALIZMA

POSTAVLJANJE VISOKIH CILJEVA JE GLAVNA ODLIKA PRAVILAW FILOZOFIJE, TE U SKLADU SA TIM SE RADI NA NA IZRADI KNJIGE. BESKORISNO JE ZAGOVARATI PRAVILAW FILOZOFIJU AKO NJEN TVORAC SE NE PRDRŽAVA ISTE.

NASLOV KNJIGE I eBOOK-a:

INDIKATORI PROFESIONALIZMA” 
PRAKTIČNI VODIČ KA POSLOVNOM USPEHU!

KNJIGA SE PIŠE OD SAMOG POČETKA NA ENGLESKOM I BIĆE PLASIRANA NA AMAZON PLATFORMI, DOK ĆE NA SRPSKOM JEZIKU BITI OBJAVLJENA NEŠTO KASNIJE.

TEMA JE SVAKAKO PROFESIONALIZAM, A ZAMISAO JE DA KAO PRAKTIČNI VODIČ UKAŽE ŠTA JE TO ŠTO JEDNOG STRUČNJAKA ČINI PROFESIONALCEM.

VAŽNA GOSTOVANJA

GOSTOVANJE U EMISIJI “DAN UŽIVO” – NA TELEVIZIJI N1 SRBIJA

IMAO SAM TU ČAST DA GOSTUJEM NA TELEVIZIJI N1 I DA PREDSTAVIM RAD SVOG UDRUŽENJA, A SVE NA OSNOVU PROJEKTA “INFORMACIJA NA DLANU”
 
OVO JE OGROMAN USPEH ZA UDRUŽENJE KOJE SAM OSNOVA I KOJE VODIM SA SVOJIM TIMOM.

UČESTVOVANJE U YOUTUBE EMISIJI #ZNANJE_DA_NE_BAGUJE – KOJU JE STVORIO UNBOX HAB 

EMISIJA PREDSTAVLJA SERIJU WEBINARA KOJI SU NAMENJENI NASTAVNICIMA. WEBINARI NA PRAKTIČAN NAČIN, POTPUNO BESPLATNO, POMAŽU NASTAVNICIMA DA SE UHVATE U KOŠTAC SA SVIM IZAZOVIMA KOJE NOSI ONLINE NASTAVA.

Ambasador pozitivnih promena ~ Possitive Change Ambasador

Ovaj virtuelni bedž dodeljuje “Erasmus University Rotterdam” za uspešno savladanu obuku u trajanju od 7 nedelja. Dodeljuje se onima koji razumeju kako preduzeća i kompanije mogu da doprinesu životnoj sredini i održivom razvoju, kao i onima koji teže ostvarivanju svih 17 ciljeva održivog razvoja UN-a (17 SDGs’).

PraviLaw je ponosni nosilac bedža “Ambasador Pozitivnih Promena” koji teži ostvarivanju svih 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija!

Ovo priznanje je samo još veći podstrek za dalji rad i napredak. 

SERTIFIKATI I LICENCE

(CAS) Creativity, activity, service (kategorija 1) IB DP sertifikat

International baccalaureate - Internacionalni bakalaureat (Međunarodna matura)
URL sertifikata: https://pravilaw.rs/wp-content/uploads/2020/09/IB-CAS-Sertifikat.pdf

Usmeravanje biznisa ka ciljevima održivog razvoja [MOOC]

Erasmus University Rotterdam - Erasmus Univerzitet Roterdam
URL sertifikata: http://coursera.org/verify/L2SRLLG3NPV4

Društvene norme, Društvene promene

UNICEF & Univerzitet Pensilvanija
ID sertifikata: CZU35MELPWC7
URL sertifikata: https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/CZU35MELPWC7

Ciljevi održivog razvoja - globalna, transdisciplinarna vizija budućnosti

Københavns Universitet - Univerzitet u Kopenhagenu
ID sertifikata: SQ6TXYJTPAKY
URL sertifikata: https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/SQ6TXYJTPAKY

SERTIFIKAT ADMINISTRATIVNOG MENADŽMENTA - SEKRETAR USTANOVE

Udemy - Global Corporate Academy / Februar 2020
ID sertifikata: UC-4164f322-7aa8-4cf25d8048bd
URL sertifikata: ude.my/UC-4164f322-7aa8-4cf25d8048bd

UK RESPONSIBLE GAMBLING – Certificate

iGaming Academy – Malta / Decembar 2017

LETNJA ŠKOLA U PRAGU – EDUKACIJA: BUDUĆNOST ŠKOLSTVA (EDUCATION THE FUTURE OF SCHOOL)

SCHOLA EMPIRICA – Prag / Jul 2017
Vrednost edukacije: - 6 ESPB

SERTIFIKAT “VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL I IZAZOVI INFORMACIONE BEZBEDNOSTI”

OpenLink grupa / April 2015
ID sertifikata: # 552ad2809ec8ee3f-254

Vaša poslovna ponuda

Popunite kontakt formu i pošaljite Vašu poruku.

 • * sva polja su obavezna
 •